Czeskie Góry » Karkonosze » Górne Alberzice (Horní Albeřice)

Górne Alberzice (Horní Albeřice)

Osada górska w dolinie potoka o jednakowej nazwie około 5 km na północ od Górnego Marszowa. Górne Alberzice są jego częścią składową.

Na zboczach obok granicy państwowej znajduje się najrozleglejszy teren krasowy w Karkonoszach. Jaskinia Górnoalberzycka osiąga ponad 100 m długości, Jaskinia Krakonosza zaś 50 m.

W przeszłości wydobywał się tu wapień, więc liczne łomy dostarczają dogodne miejsce dla cennych roślin. Łomy zostały ogłoszone chronionym naturalnym zabytkiem i nazwane Alberzicke łomy.
Śnieżka Śnieżka
Śnieżka
Swietla góra Swietla góra
Swietla góra